#cat

DANSA

Sóc graduada en dansa clàssica a l'Institut del Teatre de Barcelona. Vaig tenir el plaer de formar part de la Jove Companyia ITDansa, fantàsticament dirigida per Catherine Allard en companyia de Mathilde Van Der Meerendonk i Guillermina Coll. Allà vaig treballar amb diversos coreògrafs com Aleksander Ekman, Ury Igvy, Rafael Bonachela, Gustavo Ramírez, Jo Stromgren entre d'altres. He treballat des de llavors com a freelance amb diverses companyies arreu del món: Gisele Vienne (FR), Kamuyot, amb Batsheva Dance Company (IS / SE), La Veronal (SP), Carte Blanche Dance Company (NO), Jasmin Vardimon (UK), Kobalt Works (BE), Arounidance (NO), Andersson Dance (SE), Ingri Fiksdal dans (NO), Manuel Rodríguez (SP), Ole Martin Meland (NO).

Actualment estic fent un TTC de Ioga Iyengar a Copenhaguen i estudiant el Grau d'Evolució Humana i antropologia a la Universitat Oberta de Catalunya.

COREOGRAFIA

En els últims anys m'he interessat per la recerca al voltant de la Cultura Digital en relació amb el cos. Actualment, treballo en aquesta investigació a través de la coreografia, així com a través d'estudis antropològics, els quals m'ofereixen un marc teoric i inspiració per a les meves creacions. 

David Le Breton ens parla a través de diversos llibres i articles sobre la noció moderna de "cos" vinculada a la creixent societat individualista en la que vivim. Le Breton exposa que l'individualisme ens ha portat a una nova concepció del cos: una concepció de cos-accessori, el qual sembla cada cop ser més prescindible de nosaltres mateixos.

Em pregunto si a través de les xarxers socials no haviem estat mai tant aprop dels altres i al mateix temps tant lluny de noslatres mateixos?

Personalment, he detectat en els últims anys, una tendència generalitzada de la societat cap a disciplines i visions holístiques, no parcel·laries, no dualístiques. Hi ha hagut un augment en l’interès per pràctiques físiques com la dansa, els esports, el ioga, les arts marcials; la majoria disciplines vinculades a una experiència del cos de caire no dualístic i sovint influenciades per la cultura oriental. És aquest interès una manera de pal·liar la reduïda experiència física tant en la nostre vida social com en el treball a través d’internet? D’on ve aquest afany per aquestes pràctiques físiques i holístiques? És tot plegat el convenciment col·lectiu d’un canvi de paradigma encallat en un marc intel·lectual? Estem disfressant darrere el “cartellet” d’un pensament no dualístic i d’una experiència corporal la mateixa teoria de Descartes? 

Creacions

Algunes de les meves obres són La Muda, peça creada per Carte Blanche Dance Company en col·laboració amb el músic noruec GMM (Gisle Martens Meyer). LOGIN (una adaptació de la Muda amb un cast català), presentat al Festival Salmon a Barcelona el 2014. PORTAL, un solo estrenat a Noruega a l'Oktoberdans Festival 2014 i posteriorment presentat a la Sala d'Hiroshima (Barcelona), SPAM, una breu peça finalista a la primera edició del Premi de Dansa Institut del Teatre de Barcelona, 2015. A més d'això, he gaudit sempre creant solos i peces curtes. Actualment estic treballant en una nova peça en solitari que es diu LIKES.

He estat assistent de coreografia i he col·laborat durant 5 anys amb Arco Renz /Kobalt Works (Bèlgica) en projectes de dansa desenvolupats i estrenats a països com Cambodja, Filipines, Vietnam i Corea. Aquests projectes han estat un marc infinit de coneixement i d'inspiració,  el qual encara estic assimilant, entenent, descobrin't.

He estat col·laborant en contacte amb CRA'P (Centre de Recerca i Practiques Artístiques) a Mollet del Vallès, on he desenvolupat alguns dels meus treballs. Vaig ser seleccionada com a "Artista Hiroshima" l'any 2015, artista resident a la Caldera les Corts (Barcelona) 2015 i artista en residència al Graner de Barcelona el 2012.

Premsa:

Núvol: Ara és un bon moment per redescobrir el cos

Ara.cat: ballem per tornar a viure

 

ENSENYAMENT

Dono classes i tallers en els que faig servir la tècnica de dansa contemporània i exercicis d'improvisació. M'agrada desafiar i motivar la vessant sensible, intuïtiva i creativa de cada persona així com la part més tècnica. A les classes combino exercicis d'improvisació  amb fraseig, tècnica i reflexió sobre la relació temps-espai-moviment. 

Estic molt agraïda amb tot el que he après dels meus mestres i coreògrafs amb els que he anat treballar i baso el meu ensenyament sobre aquesta experiència. Així que les classes combinen estils diversos apreses a través de la meva experiència com a ballarina i coreògrafa.

He donat tallers i classes a través de Carte Blanche Dance Company a Noruega, a través del projecte Kamuyot de Batsheva Dance Company (per a adolescents a escoles), al Festival de Salmó 2014, a TragantDansa, Espai Bokashi (Menorca), CRA'P (Mollet del Vallès), durant les creacions amb Kobalt Works a Bèlgica ...

 

#esp

DANZA

Soy graduada en danza clásica en el Instituto del Teatro de Barcelona. Tuve el placer de formar parte de la Joven Compañía ITDansa, fantásticamente dirigida por Catherine Allard en compañía de Mathilde Van Der Meerendonk y Guillermina Coll. Allí trabajé con varios coreógrafos como Aleksander Ekman, Ury Igvy, Rafael Bonachela, Gustavo Ramírez, Yo Stromgren entre otros. He trabajado desde entonces como freelance con diversas compañías en todo el mundo: Gisele Vienne (FR), Kamuyot, con Batsheva Dance Company (IS / SE), La Veronal (SP), Carte Blanche Dance Company (NO), Jasmin Vardimon ( UK), Kobalt Works (BE), Arounidance (NO), Andersson Dance (SE), ingreso Fiksdal dans (NO), Manuel Rodríguez (SP), Ole Martin Melander (NO).

Actualmente estoy haciendo un TTC de Yoga Iyengar en Copenhague y estudiando el Grado de Evolución Humana y antropología en la Universidad Abierta de Cataluña.

COREOGRAFÍA

En los últimos años me he interesado por la investigación en torno a la Cultura Digital en relación con el cuerpo. Actualmente, trabajo en esta investigación a través de la coreografía, así como a través de estudios antropológicos, los que me ofrecen un marco teórico e inspiración para mis creaciones.

David Le Breton nos habla a través de varios libros y artículos sobre la noción moderna de "cuerpo" vinculada a la creciente sociedad individualista en la que vivimos. Le Breton expone que el individualismo nos ha llevado a una nueva concepción del cuerpo: una concepción de cuerpo-accesorio, el cual parece cada vez ser más prescindible de nosotros mismos.

Me pregunto si a través de las xarxers sociales no habíamos estado nunca tan cerca de los demás y al mismo tiempo tan lejos de noslatres mismos?

Personalmente, he detectado en los últimos años, una tendencia generalizada de la sociedad hacia disciplinas y visiones holísticas, no parcelarias, no dualístiques. Ha habido un aumento en el interés por prácticas físicas como la danza, los deportes, el yoga, las artes marciales; la mayoría disciplinas vinculadas a una experiencia del cuerpo de tipo no dualística ya menudo influenciadas por la cultura oriental. Es este interés una manera de paliar la reducida experiencia física tanto en nuestra vida social como en el trabajo a través de internet? De dónde viene este afán por estas prácticas físicas y holísticas? Es todo el convencimiento colectivo de un cambio de paradigma atascado en un marco intelectual? Estamos disfrazando detrás el "cartelito" de un pensamiento no dualística y de una experiencia corporal la misma teoría de Descartes?

creaciones

Algunas de mis obras son La Muda, pieza creada por Carte Blanche Dance Company en colaboración con el músico noruego GMM (Gisle Martens Meyer). LOGIN (una adaptación de la Muda con un cast catalán), presentado en el Festival Salmon en Barcelona el 2014. PORTAL, un solo estrenado en Noruega al Oktoberdans Festival 2014 y posteriormente presentado en la Sala de Hiroshima (Barcelona), SPAM, una breve pieza finalista en la primera edición del Premio de Danza Instituto del Teatro de Barcelona, 015. Además de eso, he disfrutado siempre creando solos y piezas cortas. Actualmente estoy trabajando en una nueva pieza en solitario que se llama likes.

He estado asistente de coreografía y he colaborado durante 5 años con Arco Renz / Kobalt Works (Bélgica) en proyectos de danza desarrollados y estrenados en países como Camboya, Filipinas, Vietnam y Corea. Estos proyectos han sido un marco infinito de conocimiento y de inspiración, el cual aún estoy asimilando, entendiendo, descobrin't.

He estado colaborando en contacto con CRA'P (Centro de Investigación y Prácticas Artísticas) en Mollet del Vallés, donde he desarrollado algunos de mis trabajos. Fui seleccionada como "Artista Hiroshima" en 2015, artista residente en la Caldera las Cortes (Barcelona) 2015 y artista en residencia en el Graner de Barcelona en 2012.

ENSEÑANZA

Doy clases y talleres en los que uso la técnica de danza contemporánea y ejercicios de improvisación. Me gusta desafiar y motivar la vertiente sensible, intuitiva y creativa de cada persona así como la parte más técnica. En las clases combino improvisación con fraseo, técnica y reflexión sobre la relación tiempo-espacio-movimiento.

Estoy muy agradecida con todo lo que he aprendido de mis maestros y coreógrafos con los que he ido trabajar y baso mi enseñanza sobre esta experiencia. Así que las clases combinan estilos diversos aprendidas a través de mi experiencia como bailarina y coreógrafa.

He dado talleres y clases a través de Carte Blanche Dance Company en Noruega, a través del proyecto Kamuyot de Batsheva Dance Company (para adolescentes en escuelas), en el Festival de Salmón 2014, en TragantDansa, Espacio Bokashi (Menorca), CRA'P (Mollet del Vallès), durante las creaciones con Kobalt Works en Bélgica ...